Language

 
 
 
 
 

Košík

 

Váš nákupný košík je prázdny.

 

 
 

Cordyceps huby 60kps

 
 

Dopomáha pri liečení vírusových infekcií vrátane HIV a hepatitídy, +50% polysacharidy, +klinické štúdie

Cena/ks: 25,00 €
ks

Dostupnosť: Na objednávku

Výrobca: Myconutri

Kód produktu: 254536

Cordyceps huby 60kps
Popis 

Cordyceps 60kps.

Obsah kapsuly 500mg.

Zloženie:

 • Ophiocordyceps sinensis micéliová biomasa 70%
 • Cordyceps militaris 30%
 • CORDYCEPIN 0,3%

Pomocné látky: HPMC (rastlinná celulóza)- kapsula, maltodextrín (rastlinný pôvod– maniok jedlý).

Bez mlieka, gluténu a sóje. Odporúčané dávkovanie u dospelých: 2 kapsuly 1- 3x denne ako doplnok stravy.

Skladovať na chladnom, suchom mieste mimo dosahu detí. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Neprekračovať odporúčanú dennú dávku. Neužívať ako náhradu rozmanitej stravy. Tehotné a dojčiace ženy by sa mali poradiť so svojím lekárom o vhodnosti užívania.Osoby užívajúce imunosupresíva, by nemali užívať výživové doplnky obsahujúce huby.

Dátum exp. viď obal. Vyrobené v Spojenom Kráľovstve pre MycoNutri Ltd, The Magdalen Centre, Oxford Science Park OX4 4GA. Dovozca pre Slovak republic: MVDr. Mariana Makó, www.myconutri.sk .

Caterpillar Fungus- Tochukas- Dong Chong Xia Cao

Špeciálne vybraný kmeň Ophiocordyceps sinensis pestovaný v prírode pri identických podmienkach produkujúcich vysoké hladiny cordycepínu a príbuzných nukleozidových derivátov v kombinácii s extraktom Cordyceps militaris bohatým na cordycepín. MycoNutri Cordyceps je odvodený od autentifikovanej divokej Ophiocordyceps sinensis zozbieranej v Tibete a potom krížený s inými kmeňmi Cordycepsu produkuje to, čo si myslíme, že je najkvalitnejší Cordyceps- dostupný s výnimočne vysokými hladinami cordycepínu a iných príbuzných nukleozidových derivátov. Vyrábaný je v USA na sterilnom substráte na báze zŕn v regulovanom zariadení FDA, táto biomasa obsahuje celé spektrum aktívnych metabolitov z mycélií a mladých plodníc huby vrátane beta-glukánov, iných intra- a extracelulárnych polysacharidov, deriváty nukleozidov (Cordycepin atď.), fytosterolov (vrátane ergosterol-provitamínu D2), proteoglykánov a enzýmov. Hladiny nukleozidových derivátov sa ďalej zvyšujú pridaním vysoko koncentrovaného extraktu Cordyceps militaris z horúcej vody.

----------------------------------------------------------------------

Cordyceps 60cps.

Capsula content 500mg.

Composion:

 • Ophiocordyceps sinensis micelli biomass 70%
 • Cordyceps militaris 30%
 • CORDYCEPIN 0,3%

Excipients: HPMC (plant cellulose)- capsule, maltodextrin (vegetable origin- edible manioc).

No milk, gluten and soy. Recommended dosage for adults: 2 capsules 1- 3 times a day as a dietary supplement.

Store in a cool, dry place out of the reach of children. Protect from direct sunlight. Do not exceed the recommended daily dose. Do not use as a replacement for a varied diet. Pregnant and breastfeeding women should consult their physician about the appropriateness of the use.Persons using immunosuppressants may not take supplements containing mushrooms.

Exp. see packaging. Manufactured in the United Kingdom for MycoNutri Ltd, The Magdalen Center, Oxford Science Park OX4 4GA. Distributor for Slovak Republic: MVDr. Mariana Makó, www.myconutri.sk .

Caterpillar Fungus– Tochukas– Dong Chong Xia Cao

Specially selected strain of Ophiocordyceps sinensis grown under nature-identical conditions producing high levels of cordycepin and related nucleoside derivatives combined with cordycepin-rich extract of Cordyceps militaris. MycoNutri Cordyceps is derived from authenticated wild Ophiocordyceps sinensis collected in Tibet and then crossed with other Cordyceps strains to produce what we believe is the most potent Cordyceps available with exceptionally high levels of cordycepin and other related nucleoside derivatives. Grown in the USA on sterile grain-based substrate in an FDA regulated facility, this biomass contains the full spectrum of active metabolites from the mycelium and young fruiting body of the mushroom, including beta-glucans, other intra- and extra-cellular polysaccharides, nucleoside derivatives (Cordycepin etc.), phytosterols (including ergosterol – provitamin D2), proteoglycans and enzymes. Levels of nucleoside derivatives are further boosted by the addition of a high-concentration, hot-water extract of Cordyceps militaris.


 

KLINICKÁ PRÍRUČKA

(pre špecialistov)

Druhy Cordycepsu sú jedinečné medzi liečivými hubami pri pestovaní na hostiteľoch hmyzu, než na hostiteľoch rastlín. K dnešnému dňu sa na celom svete identifikovalo viac ako 700 druhov cordyceps, vo väčšine prípadov rastúce paraziticky na ich hostiteľoch hmyzu. Avšak bolo tiež dokázané, že v niektorých prípadoch existuje symbiotický vzťah, pri ktorom hostiteľ hmyzu selektívne odvodí výhody z hubového anamorfu (asexuálnej formy huby), najmä v okrajových prostrediach, kde je účinok energie prémiom, napr. ako je vysoká tibetská náhorná plošina nad 3.000m, kde sa tradične používa hlavný druh Ophiocordyceps sinensis (aj keď predtým bola súčasťou rodu Cordyceps, molekulárna fylogenetická analýza teraz viedla k jeho umiestneniu do osobitného rodu, Ophiocordycipitacae).

Napriek tomu, že tradične zberané cordycepsy sú stále k dispozícii, drvivá väčšina cordycepsov na dnešnom trhu sa kultivuje na iných než hmyzích substrátoch a to na báze obilia, čo vedie k zlepšeniu kontroly kvality a cenovej dostupnosti. Napriek komerčne kultivovaným cordycepsom (ktoré sa pestujú na inom substráte než vo voľnej prírode zberané cordycepsy), HPLC analýza ukazuje identické chemické profily a obidva sú považované za klinicky zameniteľné.

Popri polysacharidoch a lipidoch druhy cordycepsu obsahujú veľké množstvo nukleozidových analógov, z ktorých najvýznamnejšou je cordycepin, 3-deoxyadenozín, ktorý sa nachádza vo vysokých hladinách v Cordyceps militaris a ktorý sa líši od adenozínu neprítomnosťou kyslíka a je na 3 pozícii v jeho ribózovej časti. Kvôli svojej tesnej podobnosti s adenozínom niektoré enzýmy sa nedajú rozlíšiť navzájom a sú schopné zúčastniť sa na určitých biochemických reakciách vrátane syntézy RNA/DNA (kde jeho včlenenie terminuje molekulu RNA/DNA), pričom nie je tam kyslík na väzbu s ďalším nukleotidom.

Táto schopnosť prerušiť syntézu RNA/ DNA viedla k použitiu takýchto nukleozidových analógov (nazývaných inhibítory reverznej transkriptázy), pri liečení vírusových infekcií vrátane HIV a hepatitídy (rovnako ako rakoviny), pod farmaceutickými názvami vrátane AZT (Retrovir), Videx a Epivir. V normálnych zdravých bunkách sú také inhibítory reverznej transkriptázy vyvolané zodpovedajúcim nukleozidom, a v rýchlo sa deliacich rakovinových bunkách a vírusovo infikovaných bunkách sú schopné účinne potlačiť replikáciu.

Adenozín vo forme adenozínmonofosfátu a adenozín trifosfátu tiež zohráva ústrednú úlohu v energetickom metabolizme a cyklické nukleotidy vrátane cAMP hrajú dôležitú úlohu pri transdukcii signálu a regulácii produkcie hormónov, čo dobre koreluje s pozorovanou aktivitou cordycepsu v tejto oblasti.

Rovnako ako O.sinensis a Cordyceps militaris sa uskutočnil veľký počet pokusov s využitím hubového kmeňa izolovaného z divých vzoriek O.sinensis z Čínskej akadémie vied a takto vybraných na ľahkú kultiváciu pomocou rozsiahlej kvapalnej fermentačnej technológie. Cordyceps nazývaný Cs-4 je v súčasnosti označovaný ako Paecilomyces haepiali a je jedným z hlavných druhov príbuzných cordycepsu používaných v Číne.

Jedna štúdia in vitro však ukázala, že Cs-4 má imunitne supresívnu aktivitu a imunitu potláčajúci liek Cyklosporín A sa ukázal byť prítomný v iných fungálnych kmeňoch izolovaných z divých O.sinensisových vzoriek.

ANTI-AGEING: O.sinensis sa tradične používa ako doplnok pre starších ľudí a tých, ktorí sa zotavujú z dlhodobej choroby. Štúdie Cs4 u zdravých starších osôb ukázali významné zvýšenie príjmu kyslíka, aeróbnu kapacitu a odolnosť voči únave.

Experimentálne dôkazy založené na polysacharidových extraktoch naznačujú, že O.sinensis je tiež schopný zlepšiť funkciu mozgu a antioxidačnú enzýmovú aktivitu (superoxidová dismutáza, glutatiónperoxidáza a kataláza), čo spolu so svojim priaznivým účinkom na kardiovaskulárne funkcie z neho robí výborný doplnok pre seniorov.

ATLETICKÝ VÝKON: Využitie O.sinensis (spolu s ďalšími doplnkami) rekordným počtom čínskych športovcov začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prilákalo značný záujem o jeho potenciál zvýšiť športový výkon.

V štúdii z roku 1996 o bežcoch na dlhé vzdialenosti sa uvádza, že majú výrazné zlepšenie u 71% účastníkov a tiež O.sinensis a C. militaris (ako aj anamorfy cordyceps Cs-4 a Cs-HK1), preukázali zvýšenie vytrvalosti u zvieracích modelov. Štúdie u sedavých ľudí tiež ukazujú výrazný nárast energetického výkonu a kapacity kyslíka. Tri štúdie však nepreukázali žiadny vplyv na výkonnosť u pretekárov cyklistov alebo iných profesionálnych atlétov pričom sa predpokladalo, že takíto športovci buď pracujú na svojej maximálnej aeróbnej kapacite alebo už ju dosiahly.

SEXUÁLNA FUNKCIA- O.sinensis prináša jednoznačné výhody pre mužskú sexuálnu hypofunkciu, keď sa užíva po určitú dobu. Aanekdotálne dôkazy a správy z Číny tiež naznačujú možné prínosy pre libido žien.

Na základe štúdií na zvieratách vykazujú O.sinensis a C.militaris jasný vplyv na zvyšovanie hladín mužských pohlavných hormónov, zlepšenie morfológie semenníkov, množstvo a kvalitu spermií. In vitro výskum naznačuje, že cordyceps ovplyvňuje signálnu transdukčnú dráhu steroidogenézy po vzniku cAMP.

FERTILITA- O.sinensis čoraz viac využívajú vedúci odborníci v oblasti neplodnosti a klinické dôkazy naznačujú, že cordyceps má priaznivý vplyv na plodnosť žien a úspešnosť IVF. Čiastočne to môže byť spôsobené jeho schopnosťou stimulovať produkciu 17ß-estradiolu (estrogénu) prostredníctvom zvýšeného StAR (steroidogénneho akútneho regulačného proteínu) a expresie aromatázy. Spolu s inými hubami môže "cordyceps" regulovať imunitnú funkciu a najmä aktivitu NK buniek.

Schopnosť O.sinensis zvýšiť produkciu estrogénu má tiež potenciál na zvládnutie postmenopauzálnej osteoporózy.

DIABETES: Experimentálne dôkazy naznačujú, že O.sinensis je schopný:

 • Spúšťanie inzulínu spúšťačom
 • Zvýšte hepatálnu glukokinázu
 • Zvýšte citlivosť buniek na inzulín

V jednej náhodnej štúdii 95% pacientov liečených s 3g/ deň O.sinensis mycéliovou biomasou sa ukázalo upravenie hladiny cukru v krvnom profile v porovnaní s 54% liečených inými metódami. Okrem toho sa uvádza, že spotreba 4,5g/ deň O.sinensis mycéliovej biomasy u pacientov s diabetom (spôsobený alkoholom) tiež vyvolalo zníženú túžbu po alkohole.

Nedávne dôkazy naznačujú, že cordycepin a príbuzné nukleozidové deriváty zohrávajú aktívnu úlohu pri antidiabetickom účinku O.sinensis. C.militaris (ktorý má vysoké hladiny cordycepinu) má tiež významnú hypoglykemickú aktivitu.

HEPATOPROTEKCIA: Znásobené štúdie ukázali, že O.sinensis a C.militaris majú schopnosť potláčať fibrózu pečene a napomáhať obnoveniu funkcie pečene. Jedna klinická štúdia s použitím 3g/deň O.sinensis mycéliovej biomasy na liečbu alkoholom indukovanej pečeňovej steatózy u 14 pacientov ukázala zníženie o 70% v hladinách AST, 63% v hladinách ALT a 64% v hladinách GGT počas 90 dní.

OBLIČKY: O.sinensis sa tradične používa na podporu obličiek a ukázalo sa, že 3,5g/ deň zlepšuje funkciu obličiek u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek a tiež rýchlym zotavením u pacientov s poškodením obličiek spôsobeným gentamycínom.

DÝCHACIE OCHORENIA: O.sinensis sa tradične používa na liečbu respiračných ochorení a je užitočný pre astmu a COPD.

ANTI-VIRAL: Ako bolo uvedené vyššie, nukleozidové analógy prítomné v druhoch cordyceps sú schopné inhibovať vírusovú replikáciu. Súčasne polysacharidy v cordyceps modulujú imunitnú odpoveď na vírusové infekcie. Táto kombinácia zvýšenej imunitnej odpovede a prerušenej vírusovej replikácie spôsobuje, že cordyceps, najmä C. militaris, je jednou z najúčinnejších húb na boj proti chronickým vírusovým infekciám.

RAKOVINA: Vzhľadom na kombináciu imunomodulačných polysacharidov a derivátov nukleozidov, mnohí praktizujúci špecialisti považujú Cordyceps za jednu z najužitočnejších húb na zlepšenie výsledkov liečby rakoviny, pričom cordycepin vyvoláva apoptózu (zánik rakovinových buniek) vrátane: perorálneho, kolorektálneho, močového mechúra, leukémie, melanómu, mnohopočetného myelómu prsníka a prostaty.

KLINICKÝ SÚHRN:

Hlavné terapeutické aplikácie:plodnosť a sexuálne funkcie, energia, diabetes, pľúcna funkcia, podpora obličiek, poruchy pečene.

Kľúčová zložka:deriváty nukleozidov.

Dávkovanie: jedinečné vlastnosti Cordycepsu sú v podstate tie, ktoré sú jeho nukleozidovými derivátmi a keďže sa vylučujú do veľkej miery (výskum C.militaris ukazuje, že 98% kordycepínu sa vylučuje do rastového média) tak tieto produkty myceliálnej biomasy ponúkajú prirodzený dávkovací formát pre cordyceps. Pri väčšine prípadov sa používa 2- 3g/ deň mycélia biomasy, zatiaľ čo sa uvádza, že vyššie hladiny dávkovania dosahujú pozitívne výsledky v rade nádorových ochorení.

Niektorí odborníci radšej používajú C.militaris na rakovinu a vírusové infekcie v dôsledku vyšších hladín cordycepínu.

Upozornenie:Hormonálne súvisiace rakoviny (prostaty a prsníka) spôsobujú zvýšenie hladiny estrogénu a testosterónu.

Hoci Cs-4 vykazuje výhody pre cvičenie a vytrvalosť, možné potlačenie imunity zmierňuje jeho použitie v imunodeficientných podmienkach.

-------------------------------------------

 CLINICAL GUIDE

(in english)

Cordyceps species are unique among the medicinal mushrooms in growing on an insect host rather than a plant host. To date over 700 species of cordyceps have been identified worldwide, in most cases growing parasitically on their insect hosts. However, it has also been suggested that in some cases a symbiotic relationship exists whereby the insect host derives a selective advantage from the fungal anamorph (the asexual form of the fungus), especially in marginal environments where energy efficiency is at a premium, such as the high Tibetan plateau above 3.000m where the main species used traditionally, Ophiocordyceps sinensis, occurs naturally (although previously part of the Cordyceps genus, molecular phylogenetic analysis has now led to its being placed in a separate genus, the Ophiocordycipitacae).

Although traditionally harvested cordyceps is still available, the vast majority of cordyceps on the market today is cultivated on non-insect, grain-based subtrates leading to improved quality control and affordability. Despite the commercially cultivated cordyceps being grown on a different substrate from wild collected cordyceps, HPLC analysis shows identical chemical profiles and the two are seen to be interchangeable clinically.

As well as polysaccharides and lipids, cordyceps species contain a large number of nucleoside analogues, prominent among which is cordycepin, 3-deoxyadenosine, whoch is found in a high levels in Cordyceps militaris and which differs from adenosine in the absence of oxygen at the 3 position of its ribose part. Because of its close similarity to adenosine some enzymes cannot distinguish between the two and it is able to participate in certain biochemical reactions, including RNA/ DNA synthesis, where its incorporation leads to the termination of the RNA/ DNA molecule, there being no oxygen to bond with the next nucleotide.

This ability to interrupt RNA/ DNA synthesis has led to the use of such nucleoside analogues, termed reverse transcriptase inhibitors, in the treatment of viral infections including HIV and hepatitis as well as cancer, under pharmaceutical names including AZT (Retrovir), Videx and Epivir. In normal healthy cells such reverse transcriptase inhibitors are out-competed by the corresponding nucleoside but in rapidly dividing cancer cells and virally infected cells they are able to exert effective inhibition of replication.

Adenosine in the form of adenosine monophosphate and adenosine triphosphate also plays a central role in energy metabolism and cyclic nucleotides including cAMP play an important role in signal transduction and regulation of hormone production, actions which correlate well with the observed activity of cordyceps in these areas.

As well as O.sinensis and Cordyceps militaris, a large number of trials have been carried out using a fungal strain isolated from wild O.sinensis specimens by China´s Academy of Sciences and selected for ease of cultivation by large-scale liquid fermentation technology. Termed Cs-4, this is currently identified as Paecilomyces haepiali and continues to be one of the main cordyceps related species used in China.

One in vitro study, however, showed Cs-4 to have immune-suppressive activity and the immune-suppressant drug Cyclosporin A has been shown to be present in other fungal strains isolated from wild O.sinensis specimens.

ANTI- AGEING:O.sinensis has traditionally been used as a supplement for the elderly and those recovering from long illness. Studies with Cs4 in healthy elderly subjects showed significant increases in oxygen uptake, aerobic capacity and resistance to fatigue.

Experimental evidence based on polysaccharide extracts indicates that O.sinensis is also able to improve brain function and antioxidative enzyme activity (superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase), which, together with its beneficial effect on cardiovascular function, makes it an excellent supplement for the elderly.

ATHLETIC PERFORMANCE: The use of O.sinensis, together with other supplements, by the record breaking Chinese athletes of the early 1990s has attracted considerable interest in its potential to enhance athletic performance.

A 1996 study on long distance runners reported a significant improvement in 71% of participants and O.sinensis and C.militaris as well as the cordyceps anamorphs Cs-4 and Cs-HK1, have been shown to increase endurance in animal models. Studies on sedentary humans also show a significant increase in energy output and oxygen capacity. However, three studies failed to demonstrate any effect on performance in competitive cyclists or other professional athletes and it has been suggested that this may be because such athletes are already operating at or close to their maximum aerobic capacity.

SEXUAL FUNCTION:O.sinensis produces clear benefits for male sexual hypofunction when taken over a period of time. Aanecdotal evidence and reports from China also indicate possible benefits for female libido.

Based on animal studies O.sinensis and C.militaris have a clear effect on increasing levels of male sex hormones, improving testes morphology, sperm quantity and quality. In vitro research indicates that cordyceps affects the signal transduction pathway of steroidogenesis after the formation of cAMP.

FERTILITY:O.sinensis is increasingly being used by leading specialists in the field of infertility and clinical evidence suggests that cordyceps has a beneficial impact on female fertility and the success of IVF. In part this may be due to its ability to stimulate 17ß-estradiol (oestrogen) production, through increased StAR (steroidogenic acute regulatory protein) and aromatase expression. In common with other mushrooms, cordyceps´ ability to regulate immune function and in particular NK cell activity may also play a part.

The ability of O.sinensis to increase oestrogen production also has potential for the management of postmenopausal osteoporosis.

DIABETES: Experimental evidence indicates taht O.sinensis is able to:

 • Trigger release of insulin
 • Increase hepatic glucokinase
 • Increase sensitivity of cells to insulin

In one randomized trial 95% of patients treated with 3g/ day O.sinensis mycelial biomasssaw improvements in their blood sugar profile compared with 54% treated by other methods. In addition it has been reported that consumption of 4,5g/ day O.sinensis mycelial biomass by patients with alcohol induced diabetes also produced a reduced desire for alcohol.

Recent evidence indicates that cordycepin and related nucleoside derivatives play an active role in the anti-diabetic action of O.sinensis and that C.militaris, which has high levels of cordycepin, also has significant hypoglycaemic activity.

HEPATOPROTECTIVE: Multiply studies has shownthe ability of both O.sinensis and C.militaris to inhibit hepatic fibrosis and help restore liver function. One clinical study using 3g/day O.sinensis mycelial biomass to treat alcohol-induced liver steatosis in 14 patients showed reductions of 70% in AST levels, 63% in ALT levels and 64% in GGT levels over a 90 day period.

RENAL HEALTH:O.sinensis has traditionally been considered to support the kidneys and 3.5g/day has been shown to both improve kidney function in patients with chronic renal failure and speed recovery in patients with gentamycin- induced kidney damage.

RESPIRATORY DISEASE: Traditionally O.sinensis has been used to treat respiratory ailments and is reported to be beneficial for asthma and COPD.

ANTI-VIRAL: As mentioned above, the nucleoside analogues present in cordyceps species are able to inhibit viral replication. At the same time the polysaccharides in cordyceps modulate the immune response to viral infections. This combination of enhanced immune response and interrupted viral replication makes cordyceps, especially C.militaris, one of the most effective mushrooms for tackling chronic viral infections.

CANCER: Because of its combination of immune-modulating polysaccharides and nucleoside derivatives, many practitioners consider Cordyceps to be one of the most useful mushrooms for helping improve treatment outcomes in cancer, with cordycepin reported to induce apoptosis (cancer cell death) in multiply cancer cell lines, including: oral, colorectal, bladder, leukaemia, melanoma, multiple myeloma, breast and prostate.

CLINICAL SUMMARY:

Main Therapeutic Applications:Fertility and sexual function, energy, diabetes, lung function, kidney support, liver disorders.

Key Component:Nucleoside derivatives.

Dose:Cordyceps´ unique properties are principally those of its nucleoside derivatives and as these are largely excreted (research on C.militaris shows that 98% of cordycepin is secreted into the growth medium) mycelial biomass products offer the natural dosage format for cordyceps. 2-3g/day mycelial biomass is used in most cases while higher levels have been reported to give good results in a range of cancers.

Some practitioners prefer to use C.militaris for cancer and viral infections due to its higher cordycepin levels.

Caution:Hormone dependent cancers (prostate and breast) due to increased levels of oestrogen and testosterone.

Although Cs-4 shows benefits for exercise and endurance, possible immune suppressions mitigates against its use in immune deficient conditions.

 
 
 
 

Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.

Prebieha testovanie
prihlasovacích údajov.
Chybne zadané
meno alebo heslo!
Prebieha testovanie e-mailu.Chybne zadaný
e-mail administrátora!